Să facem sănătatea naturală preventivă un Drept al Omului – Declaraţia de la Barletta

Să facem sănătatea naturală preventivă un Drept al Omului

– Declaraţia de la Barletta –

Barletta, Italia, 17 octombrie 2014

Astăzi, la începutul celui de-al 3-lea mileniu, noi, oamenii lumii, avem oportunitatea şi responsabilitatea de a reduce şi chiar eradica bolile care au bântuit omenirea încă de la începuturile sale, inclusiv bolile cardiovasculare şi cancerul.

În decursul ultimului secol, s-au făcut mari progrese în domeniul sănătăţii umane. În pofida acestui lucru însă, cele mai comune boli ale omenirii continuă să se manifeste în proporţii epidemice. Sănătatea umană este ţinută prizonieră, la scară globală, de către susţinătorii situaţiei existente – o industrie de investiţii care defineşte bolile ca pieţe de desfacere şi care prosperă pe seama perpetuării acestora.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi alte organisme ale ONU au definit sănătatea optimă ca fiind unul dintre cele mai mari scopuri de atins de către omenire, la nivel social. Aceste organizaţii au dat numeroase declaraţii în acest sens, însă au eşuat în atingerea obiectivului, în principal pentru că nu exista nici un raţionament ştiinţific care să fi permis oamenilor lumii să susţină şi să ajute la implementarea acestui scop măreţ: ”sănătate pentru toţi”.

Încurajaţi de aceste fapte, susţinătorii situaţiei existente au declarat omenirii un război economic, care se duce pe câmpul de luptă al sănătăţii umane. Ni se spune că în decursul următorului deceniu şi jumătate va trebui să cheltuim aproape 50 trilioane de dolari pentru gestionarea bolilor de inimă, cancerului, diabetului şi altor boli neinfecţioase. Această sumă echivalează cu produsul intern brut al întregii lumi, cu excepţia câtorva naţiuni bogate.

În această situaţie noi, oamenii lumii, putem alege: fie permitem acest lucru, ceea ce va face ca generaţia actuală şi următoarele să devină dependente economic de afacerea cu investiţii în boli şi să fie controlate de acţionarii politici ai acesteia – fie ne asumăm responsabilitatea acum, prin construirea unui nou sistem de asistenţă medicală, orientat pe prevenţie, pentru oameni dinspre oameni.

Principiile noului sistem de asistenţă medicală preventivă

Sănătatea este unul dintre cele mai importante drepturi umane şi scopuri sociale din întreaga lume. Însă sănătatea optimă şi starea de bine la nivel global nu pot fi realizate prin intermediul medicinei intervenţionale, adică prin asigurearea tratării bolilor atunci când acestea se manifestă.

Scopul de a asigura sănătate tuturor oamenilor lumii poate fi atins numai atunci când centrul atenţiei se mută de la intervenţie la prevenţie – adică la corectarea şi înlăturarea disfuncţiilor din organismul nostru înainte ca acestea să se transforme în boli.

De îndată ce cauza care stă la originea unei boli a fost înţeleasă, se pot implementa strategii preventive eficiente. Mai mult, prevenirea unei boli, pe termen lung şi la scară globală, trebuie să aibă ca efect eradicarea acestei probleme de sănătate ca şi cauză a mortalităţii umane. Atingerea acestor scopuri va salva milioane de vieţi şi va economisi miliarde din costurile asistenţei medicale.

Trebuie să fim conştienţi de faptul că prevenirea şi eliminarea bolilor ameninţă în mod fundamental afacerea gigantică de investiţii care este dependentă de perpetuarea acestora. Pentru a asigura acestei afaceri venituri continue şi a-i cimenta puterea, aceste interese au încercat să creeze un monopol global asupra sănătăţii, penetrând toate sectoarele sistemului de asistenţă medicală şi influenţând politicile de sănătate în majoritatea ţărilor lumii.

Astfel, în întreprinderea acestei transformări istorice către sănătate naturală şi preventivă, nu trebuie să trăim cu iluzia că acţionarii prezentului sistem de asistenţă medicală orientat pe boli ne vor deveni aliaţi în acest proces transformaţional.

Noi, oamenii lumii, trebuie să aşezăm principiul prevenirii bolilor prin mijloace naturale la baza noului sistem de asistenţă medicală. Mai mult, cum oamenii sunt principalii beneficiari ai acestui nou sistem de asistenţă medicală, noi trebuie să fim şi arhitecţii acestei lumi uluitoare, în care cele mai comune boli ale zilelor noastre să fie de domeniul trecutului.

Acest nou sistem de asistenţă medicală trebuie construit de jos în sus. Structurile noi şi eficiente ale asistenţei medicale trebuie create şi controlate de oameni, începând de la nivelul comunităţilor şi eventual atingând niveluri naţionale şi internaţionale. Trebuie formate noi profesiuni în domeniul sănătăţii, care să se specializeze pe toate aspectele medicinei naturale, nutriţionale şi pe alte forme de medicină preventivă şi sănătate primară. Acesta este singurul mod în care se poate depăşi prezentul monopol asupra asistenţei medicale, deţinut de interese de afaceri.

Va trebui eventual creat şi un nou organism internaţional care să înlocuiască prezenta Organizaţie Mondială a Sănătăţii care a eşuat în misiunea sa de a asigura sănătate tuturor oamenilor şi s-a dovedit a fi nereformabilă din cauza strânselor legături cu interesele de afaceri ale susţinătorilor situaţiei existente.

Asumându-ne sarcina istorică de a construi un nou sistem de asistenţă medicală orientat pe prevenire, primim cu braţele deschise pe oricine împărtăşeşte aceste scopuri şi îşi ia angajamentul să acţioneze pentru a pune capăt dependenţei oamenilor lumii de prezentul monopol asupra sănătăţii, deţinut de afacerea de investiţii în boli.

Forţa conducătoare a acestei transformări istorice sunt milioanele de oameni simpli din întreaga lume, care se califică în diferite sectoare ale sănătăţii naturale şi se angajează să devină arhitecţi activi ai unui sistem de asistenţă medicală orientat pe prevenţie. Ei sunt susţinuţi şi completaţi de profesionişti în domeniul sănătăţii naturale bazate pe ştiinţă şi dovezi.

În cele din urmă, în această transformare istorică ni se vor alătura un număr crescând de medici care recunosc drumurile închise ale medicinei convenţionale în multe zone ale sănătăţii şi care realizează că au fost, la rândul lor, victime ale unei instruiri medicale care degradează această profesie reducând-o la o simplă forţă de vânzări în favoarea afacerii de investiţii farmaceutice.

Sus

Sănătatea nutriţională şi celulară – baza ştiinţifică a unui sistem de asistenţă medicală preventivă

Cum multe discipline sănătăţii bazate pe ştiinţă şi dovezi se unesc pentru construirea unui sistem de asistenţă medicală preventivă, nucleul ştiinţific al acestui sistem trebuie să fie medicina nutriţională şi celulară.

Raţionamentul pentru această prioritate poate fi dedus cu precizie aproape matematică.

În primul rând, trebuie să identificăm cea mai mică unitate din organismul nostru, la nivelul căreia se decid sănătatea şi boala. Acest lucru se întâmplă la nivelul milioanelor de celule care alcătuiesc corpul nostru şi organele sale.

În al doilea rând, trebuie să identificăm cele mai comune cauze ale disfuncţiilor celulare. Acestea constau dintr-un deficit cronic de vitamine, minerale şi alte microelemente nutritive din plante care asigură bioenergie fiecărei celule şi funcţionează pe post de catalizatori ai milioanelor de reacţii metabolice. Un aport zilnic optim al acestor microelemente nutritive este esenţial pentru prevenirea disfuncţiilor celulare şi astfel pentru oprirea evoluţiei bolii.

În al treilea rând, trebuie să identificăm unde putem găsi aceste microelemente nutritive esenţiale, în natură. Marea lor majoritate se găsesc în fructe, legume şi plante.

Acest raţionament netezeşte calea către controlul natural al multor boli.

Multe boli cronice ale zilelor noastre au fost identificate ca fiind direct cauzate sau cel puţin asociate cu un deficit în aportul microelementelor nutritive în alimentaţie. Acestea includ boli cu largă răspândire precum arterioscleroza, cauza ce stă la baza infarctelor miocardice şi a accidentelor vasculare cerebrale, insuficienţa cardiacă, aritmia, problemele circulatorii ale diabeticilor, osteoporoza şi multe altele. Mai mult, s-au acordat jumătate de duzină de Premii Nobel pentru descoperiri asupra rolului vitaminelor şi altor microelemente nutritive în întărirea sistemului imunitar şi în lupta împotriva unei multitudini de boli infecţioase.

Aceste beneficii ale microelementelor nutritive sunt explicabile prin faptul că acestea sunt componente bioactive ale plantelor. Plantele au fost principala sursă de alimentaţie a strămoşilor noştri, de milenii. Astfel, metabolismul organismului nostru de astăzi este dependent de un aport optim şi echilibrat de fructe şi legume.

De aceea, cunoştinţele asupra conţinutului în microelemente nutritive al plantelor a devenit un element cheie în orice program educaţional desfăşurat în vederea construirii unui sistem de asistenţă medicală preventivă. Cunoştinţele despre conţinutul de vitamina C al citricelor, despre polifenolii din ceaiul verde sau microelementele nutritive din cartofi dulci, legume crucifere, struguri şi alte plante şi rolul acestora în optimizarea metabolismului celular creează legături decisive între medicina nutriţională şi medicina celulară.

Un sistem de asistenţă medicală preventivă şi eficientă trebuie să dărâme toate barierele artificiale rămase între nutriţie şi sănătate, precum şi între medicină şi agricultură. Cele mai eficiente medicamente pentru sistemul de asistenţă medicală al viitorului cresc în grădinile noastre, pe terenurile cultivate în comunităţile noastre şi pe câmpurile fermelor noastre. Fructele pe care le plantăm şi le mâncăm trebuie să fie crescute organic – fără pesticide şi OMG.

Deşi ce medicina nutriţională şi medicina celulară formează bazele ştiinţifice ale prevenirii eficiente a bolilor, ele trebuie să fie completate de alte măsuri bine stabilite de sănătate preventivă. Acestea include promovarea unui stil sănătos de viaţă, mijloace de reducere a stresului la locul de muncă, angajamentul de a asigura aer curat, apă curată şi nu numai.

Sus

Educarea şi participarea oamenilor – cărămizile de construcţie ale unui sistem de asistenţă medicală preventivă

Separarea artificială dintre alimentaţie şi sănătate este un motiv important al analfabetismului în domeniul sănătăţii, răspândit la nivel global, printre oamenii lumii noastre de astăzi. Această ignoranţă în ceea ce priveşte sănătatea nu este o coincidenţă, ci o condiţie preliminară pentru continuarea afacerii de investiţii în boli, derulată de susţinătorii situaţiei existente.

Desconsiderarea rolului esenţial al microelementelor nutritive pentru sănătatea umană a fost motivul principal al eşecului tuturor declaraţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ale altor organizaţii ONU care proclamau necesitatea asistenţei medicale preventive la nivel global. Fără un concept ştiinţific viabil, aceste proclamaţii rămân deşarte şi fără răspuns.

Acum, când oamenii lumii pot afla despre faptele ştiinţifice şi logica convingătoare a medicinei nutriţionale şi celulare, vor putea să se elibereze singuri de sub povara multor boli curente şi să participe activ la construirea unui sistem de asistenţă medicală orientat pe prevenţie.

Sarcinile la îndemână sunt:

 1. Conştientizare.Oamenii lumii trebuie să conştientizeze drumurile fără ieşire ale sistemului actual de asistenţă medicală şi nevoia urgentă de alternative. Căutarea ”sănătăţii” nu trebuie să aibă loc doar în acel moment al vieţii unei persoane când aceasta este bolnavă, când are nevoie de medic sau de spital. Sănătatea preventivă presupune conştientizarea din partea tuturor a faptului că sănătatea nu ne este oferită de bunăvoie, ci trebuie să ne informăm şi să căutăm ca sănătatea şi starea de bine să ne însoţească în viaţa de zi cu zi.

 

 1. Educaţie.Nu mai putem delega sănătatea noastră unei profesii sau unei instituţii. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru propria sănătate în mod cuprinzător. Educându-ne asupra celor mai comune cauze ale bolilor şi a modalităţii de a le preveni în mod eficient şi sigur. Această educaţie este un proces continuu şi va presupune şi ajutarea altora, prin oferirea de sfaturi legate de sănătate.

 

 1. Împuternicire.Cu ajutorul educaţiei continue şi a nivelului crescând de cunoştinţe în domeniul medicinei preventive naturale, nutriţionale, celulare şi nu numai, vom putea lua decizii mai bune cu privire la sănătatea noastră şi a celorlalţi. Această împuternicire este o condiţie preliminară pentru asumarea responsabilităţii pe scară largă.

 

 1. Numai dacă noi, oamenii, ne asumăm responsabilitatea, în comunitatea noastră şi dincolo de graniţele acesteia, vom putea să creăm un nou sistem de asistenţă medicală preventivă la nivel naţional şi să atingem scopul suprem ”sănătate pentru toţi” la nivel global. Participarea oamenilor la construirea unui nou sistem de asistenţă medicală preventivă este dreptul şi datoria fiecărui cetăţean responsabil.

Sus

Strategiile cheie ale unei campanii globale de educare în domeniul sănătăţii preventive

Educaţia cu privire la principiile esenţiale ale unui sistem de sănătate orientat spre prevenţie şi avantajele acestuia este elementul cheie al acestei transformări istorice. Această educaţie în domeniul sănătăţii focalizat pe sănătatea naturală, nutriţională şi celulară va fi desfăşurată pe mai multe niveluri:

 1. Global: internetul şi reţelele sociale vor permite educaţia şi comunicarea onlinepe tema sănătăţii naturale eficiente la o scară fără precedent, care va ajunge în toate colţurile acestei planete. Cei care vor studia aceste programe online vor putea să-şi împărtăşească experienţele pe cinci continente şi să devină educatori în domeniul sănătăţii naturale preventive în comunităţile lor – indiferent dacă această comunitate este un oraş mare sau un sat din pădurea tropicală.

 

 1. Local: Un alt element cheie al acestei iniţiative globale de educaţie în domeniul sănătăţii sunt centrele comunitare de sănătate. Oamenii, fie ei tineri sau vârstnici, care înţeleg nevoia unei schimbări imediate în asistenţa medicală globală, îşi unesc forţele pentru înfiinţarea acestor centre în comunităţile lor. În unele ţări, aceste centre vor semăna cu nişte magazine, în altele pot fi ca nişte chioşcuri în curtea unei şcoli sau în mijlocul unei grădini comunitare. Indiferent de aceasta, funcţia cheie a acestor centre va fi aceea de a oferi informaţii, educaţie, consultanţă cu privire la sănătatea naturală, nutriţională şi celulară şi la perspectivele uluitoare ale medicinei preventive.Aceste centre comunitare de informare în domeniul sănătăţii sunt conectate prin intermediul reţelelor sociale şi al parteneriatelor internaţionale care permit un schimb de informaţii dincolo de graniţele naţionale, sociale şi etnice – în special în rândul tinerilor.

 

 1. Educaţie de sănătate la toate nivelurile: Cursurile de medicină nutriţională şi celulară vor fi oferite la toate nivelurile de educaţie, de la grădiniţă până la programele de educaţie pentru adulţi. În fiecare şcoală se vor ţine lecţii despre importanţa unei alimentaţii optime şi despre sănătatea celulară, ceea ce va permite celor mai tineri locuitori ai planetei noastre să profite de aceste descoperiri revoluţionare în domeniul sănătăţii. Fiecare colegiu şi universitate vor deschide facultăţi pentru educarea viitorilor experţi în sănătate nutriţională, medicină celulară şi medicină preventivă în general. În acest context, se vor forma profesii noi odată cu oferirea de diplome pentru ”instructori primari în domeniul asistenţei medicale”, ”consultanţi în medicina celulară” şi în alte discipline orientate pe prevenţie.

 

 1. Pentru a accelera această transformare istorică, se vor întemeia în întreaga lume noi universităţi şi şcoli medicale independente, orientate pe sănătate nutriţională şi medicină celulară.

Sus

Elemente cheie ale unui sistem de asistenţă medicală preventivă

Am stabilit deja că participarea oamenilor lumii la planificarea, implementarea şi controlul asistenţei medicale proprii sunt elemente cheie ale unui viitor sistem de asistenţă medicală orientat pe prevenţie. Milioane de oameni, împuterniciţi de educaţia de sănătate primită, pot acum deveni arhitecţi ai unui nou sistem de asistenţă medicală la mai multe niveluri:

 1. Comunitate sănătoasă:Sarcina lor de bază este aceea de a contribui la crearea unei comunităţi sănătoase. Cu ajutorul coordonării de la centrele comunitare de informare în domeniul sănătăţii, aceşti arhitecţi ai unui nou sistem de asistenţă medicală se vor asigura că descoperirile revoluţionare din domeniul sănătăţii nutriţionale şi celulare, precum şi posibilităţile de îmbunătăţire a sănătăţii şi salvare de vieţi vor ajunge la fiecare membru al comunităţii. Ei construiesc o reţea de oameni dedicaţi, care să ajute la implementarea programelor de asistenţă medicală primară în scopul îmbunătăţirii sănătăţii în comunitate. Asistenţa medicală primară este definită ca asistenţă medicală esenţială, accesibilă tuturor membrilor, prin participarea întregii comunităţi.Aceste eforturi în domeniul asistenţei medicale primare cuprind prelegeri susţinute în şcoli, înfiinţarea de grădini de legume în sistemul preşcolar şi susţinerea de prezentări despre alimentaţie sănătoasă pentru corporaţiile locale şi căminele de bătrâni.Aceste echipe de arhitecţi ai sănătăţii comunitare se asigură ca medicii din comunitate să afle despre datele ştiinţifice care stau la baza medicinei nutriţionale şi celulare şi ca spitalele locale să înfiinţeze un departament de consultaţii în medicina celulară şi nutriţională.Ei susţin înfiinţarea de pieţe ale fermierilor locali şi încurajează comunitatea să susţină parteneriate între şcoli şi ferme locale de culturi organice, pentru a furniza fructe proaspete elevilor în mod gratuit, cel puţin o dată pe săptămână.
 1. Naţiune sănătoasă:Suma tuturor activităţilor locale şi regionale va contribui, în ultimă instanţă, la un nou sistem de asistenţă medicală la nivel naţional şi va ajuta la construirea unei naţiuni sănătoase. Reorientarea sistemului naţional de asistenţă medicală către prevenirea bolilor este o piatră de hotar importantă în istoria fiecărei naţiuni.Sănătatea preventivă trebuie promovată la fiecare nivel de luare a deciziilor politice. Asigurările de sănătate ar trebui să promoveze sănătatea nutriţională şi celulară, precum şi alte abordări de sănătate preventivă. Acest lucru va scădea costurile asistenţei medicale atât la nivel individual şi de sector public cât şi pentru corporaţii, ceea ce va stimula crearea de locuri de muncă şi creşterea economică.Banii contribuabililor vor fi direcţionaţi către cercetări publice şi private, focalizate pe prevenirea şi eradicarea bolilor. Se vor crea noi universităţi şi institute de cercetare în vederea accelerării transformării sistemului naţional de asistenţă medicală într-un sistem eficient, accesibil şi durabil.

 

 1. Planetă sănătoasă:Transformarea sistemelor de asistenţă medicală în nişte sisteme orientate pe prevenţie, în din ce în ce mai multe ţări ale lumii, va schimba în mod inevitabil sistemul global de asistenţă medicală în această direcţie. Conceptul de medicină celulară este singurul raţionament ştiinţific care va permite construirea unui sistem de asistenţă medicală sustenabil la scară globală.

Sus

Dezvoltare durabilă şi auto-susţinere

Faptul că acei compuşi cheie care oferă sănătate organismului uman se găsesc în plante care pot creşte oriunde permite ca un sistem de asistenţă medicală bazat pe aceste informaţii să asigure sănătatea oamenilor din întreaga lume.

Dar medicina nutriţională şi celulară nu doar susţin un sistem de asistenţă medicală globală, ci merg dincolo de acesta: se auto-susţin. Cunoştinţele în continuă expansiune despre beneficiile plantelor şi microelementelor nutritive conţinute de acestea asupra sănătăţii vor ajuta la reducerea treptată a incidenţei bolilor, reducând – în acelaşi timp – şi costurile asistenţei medicale. Acceptarea pe scară din ce în ce mai largă a medicinei celulare şi nutriţionale ca baze ale unui nou sistem de asistenţă medicală ne va permite să asigurăm asistenţă medicală eficientă în întreaga lume cu costuri din ce în ce mai mici. Schimburile de idei despre beneficiile asupra sănătăţii ale selecţiilor optime in plante, despre noile proceduri agricol şi noile cercetări despre sănătatea celulară, prin intermediul reţelelor sociale pe internet – toate acestea vor propulsa eliberarea omenirii de boli în ritm din ce în ce mai accelerat. Acest principiu al ”obţinerii unei sănătăţi mai bune cu costuri mai mici” este o trăsătură unică a sistemului de asistenţă medicală preventivă pe care îl construim împreună.

Mai mult, diseminarea la nivel global a acestei asistenţe medicale bazate pe nutriţie va reduce drastic dependenţa economică a lumii în curs de dezvoltare, de ţările industrializate. Nevoia ţărilor în curs de dezvoltare de a importa medicamente scumpe – care astăzi strangulează economiile şi aşa slăbite ale acelor ţări – va fi considerabil redusă.

Astfel, medicina nutriţională şi celulară formează bazele unui scop mult mai mare.

Sus

Necesitatea instruirii lumii în domeniul sănătăţii

În anii ce vor urma, informaţiile despre conţinutul diferitelor plante în microelemente nutritive esenţiale şi despre plantele care trebuie cultivate pentru a lupta împotriva foametei şi bolilor vor ajunge în fiecare comunitate, în fiecare sat din această lume. În ţările în curs de dezvoltare, unde majoritatea oamenilor încă nu ştiu să scrie şi să citească, campania noastră globală de educare va deveni o campanie de alfabetizare în domeniul sănăţii, care va aduce sănătate dar va servi totodată şi scopului de a oferi educaţie generală populaţiei, crescând astfel rata alfabetizării în acele ţări.

Foamea, boala şi analfabetismul au fost uneltele cheie care au cimentat dependenţa economică a lumii în curs de dezvoltare de lumea industrializată adâncind prăpastia dintre ţările bogate şi ţările sărace. Campania noastră de alfabetizare a lumii va fi cea mai importantă măsură din istoria omenirii, luată pentru a ajuta omenirea să depăşească inechitatea economică şi să instaureze în sfârşit dreptatea socială pe această planetă.

Sus

Paralelele istorice uluitoare ale misiunii noastre

Paralela istorică a schimbărilor pe care le avem în faţă este trecerea de la Evul Mediu la Epoca Modernă, care a avut loc cu jumătate de mileniu în urmă. La acea vreme, majoritatea oamenilor duceau o viaţă lipsită de capacitatea de a citi şi scrie, ceea ce îi condamna la o dependenţă totală.

Traducerea cărţilor din latină în limbile vorbite şi producţia în masă a acestora, cu ajutorul tiparului nou inventat a dus la o explozie de cunoaştere fără precedent. S-au înfiinţat şcoli şi universităţi, care au propulsat cunoaşterea în toate zonele vieţii – ceea ce a pus capăt erelor întunecate ale Evului Mediu şi a deschis calea timpurilor moderne. Potenţialul intelectual şi economic eliberat cu ajutorul acestor măsuri a oferit oamenilor, comunităţilor şi statelor acelor vremi o bunăstare fără precedent.

Astăzi, majoritatea zonelor planetei noastre au fost eliberate de analfabetism – dar întreaga omenire este încă înrobită de ignoranţa în ceea ce priveşte organismul uman şi sănătatea acestuia. Logica medicinei nutriţionale şi celulare – care poate fi înţeleasă de oricine, oriunde în lume – eliberează oamenii planetei noastre de ignoranţa în domeniul sănătăţii.

Mai mult, paralela cu inventarea tiparului cu jumătate de secol în urmă este apariţia internetului şi dezvoltarea reţelelor sociale în lumea noastră. Bunăstarea economică creată printr-o reducere semnificativă a incidenţei bolilor – şi prin crearea unui sistem de asistenţă medicală eficient, durabil şi bazat pe prevenţie, la nivel global – va fi fără precedent.

Mari sume de bani vor deveni disponibile pentru a fi direcţionate spre soluţionarea problemelor arzătoare ale omenirii, inclusiv şomajul în masă, protecţia mediului şi sprijinul pentru progresul economic şi social al lumii în curs de dezvoltare.

Dar acest pas înainte pentru omenire nu va veni de la sine – trebuie să îl organizăm!

Sus

Care sunt următorii paşi

De la această conferinţă de la Barletta, din Italia, facem apel la toţi oamenii lumii, la profesioniştii în domeniul sănătăţii şi la oamenii de ştiinţă, la directorii de corporaţii din comunităţile voastre, la reprezentanţii media din ţara voastră, la bisericile şi congregaţiile din oraşele voastre, la acţionarii politici de la nivel local, regional şi naţional – dar mai presus de toate facem apel la tinerii acestei lumi:

“Alăturaţi-vă nouă pentru salvarea a milioane de vieţi! Alăturaţi-vă nouă pentru construirea lumii voastre viitoare – o lume în care bolile zilelor noastre să fie total necunoscute!”

Ne angajăm să facem toate eforturile pentru a răspândi informaţia despre beneficiile salvatoare de vieţi ale sănătăţii nutriţionale şi medicinei celulare şi pentru a construi un nou sistem de asistenţă medicală, bazat pe prevenţie, pentru planeta noastră. Nu vom avea răgaz până când acest nou sistem de asistenţă medicală nu va fi ajuns şi în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. De la jungla amazoniană până în Himalaya, de la suburbiile Americii Latine până în cartierele africane, mesajul nostru către lume este clar:

“Sănătatea este la îndemâna tuturor! Alăturaţi-vă nouă acum!”

Sus